Voorkom strafpunten in ERRU-register

Sinds 2021 is het ERRU sanctieregister in Nederland actief. Hiermee worden overtredingen op het gebied van vervoerswetgeving in opgenomen, gekoppeld vanuit de nationale registers van EU-landen. Het doel is om frequente overtreders effectiever te handhaven, door schorsing of het intrekken van de vergunning van de vervoerder.

Overtreding = strafpunten

De overtredingen kunnen te maken hebben met de rij- en rusttijdenwet, de digitale tachograaf en vergunningseisen. Ook de wetgeving rondom maten en gewichten en gevaarlijke stoffen komt in het register voor. De strafpunten die verbonden zijn aan de overtredingen zijn verdeeld in 3 categorieën; in de zwaarste categorie krijgt een vervoerder 9 strafpunten, in de middelste 3 en de laagste categorie 1 punt. De strafpunten blijven twee jaar staan.

ADR-overtredingen

De meeste chauffeurs weten inmiddels wel dat overtredingen als overbelading en het overschrijden van rij- en rusttijden worden bijgehouden in het ERRU-register, maar minder bekend zijn de overtredingen omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zo kun je strafpunten krijgen voor het niet kenbaar maken van het vervoeren van ADR, het ontbreken van gegevens op het vervoersdocument of een overtreding van het rookverbod bij het laden en lossen. Wanneer een chauffeur zonder ADR-certificaat gevaarlijke stoffen vervoert, levert dat drie strafpunten op. Belangrijk dus om de geldigheid van het certificaat in de gaten te houden! Bij Smits geven we een aantal keer per jaar de cursus ADR, de datums zijn gemakkelijk online te boeken. De eerstvolgende cursus start op zaterdag 19 november.