Verkeers Educatie Centrum
Home » Verkeers Educatie Centrum
Terug   Print  

Verkeers Educatie CentrumPermanente verkeerseducatie voor alle verkeersdeelnemers

Er vallen jaarlijks 800 tot 900 dodelijke slachtoffers in
het verkeer, en een veelvoud daarvan aan gewonden
en andere gedupeerden (zoals nabestaanden).
Daarmee betalen we als samenleving een ontzettend hoge prijs voor onze mobiliteitswens. De centrale vraag is: doen we er alles aan om dat te voorkomen? Om
daar volmondig 'ja' op te kunnen zeggen, werkt Smits Opleidingen aan het Verkeers Educatie Centrum (VEC).

Menselijk falen
Aan verkeer en verkeersveiligheid wordt veel aandacht besteed, maar niet altijd op de goede manier. Er worden jaarlijks bijvoorbeeld miljarden besteed aan de verbetering van de infrastructuur en het uitvoeren van de APK-keuring, maar deze – op zich uitstekende – maatregelen gaan voorbij aan de echte kern van het probleem: de menselijke factor.
Ongeveer 95% (!) van alle verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. De mens is dan ook de zwakste schakel in het verkeer, terwijl daar verhoudingsgewijs nauwelijks aandacht voor is. Althans, niet structureel en niet vanuit een goed doordacht concept.

Concept
Ons plan voor het Verkeers Educatie Centrum voorziet in dat concept en loopt vooruit op ontwikkelingen die we de komende 20 tot 25 jaar kunnen verwachten. Nu al is het voor automobilisten van 70 jaar en ouder verplicht om zich periodiek te laten testen op hun vermogen om als bestuurder aan het verkeer deel te nemen. En ook beroepschauffeurs kennen sinds vorig jaar een verplichte specifieke keuring. De komende jaren zullen ook andere verkeersdeelnemers dergelijke keuringen krijgen, op termijn waarschijnlijk uitmondend in een periodieke keuring voor álle gemotoriseerde verkeersdeelnemers.

Permanente educatie
Het VEC wil vooruitlopen op die ontwikkeling en deze mogelijkheden nu al bieden aan alle verkeersdeelnemers, met inbegrip van de meest kwetsbaren in het verkeer: kinderen en ouderen. Het motto van het VEC: preventie vóór alles door permanente educatie.

Integrale aanpak
Het VEC moet echter nadrukkelijk veel méér worden dan een ‘instructielokaal’. Juist door de combinatie met economische en sociale activiteiten aan te gaan, krijgt het VEC een sterk en dynamisch karakter. Daardoor wordt het in financieel opzicht makkelijker om die permanente educatie te realiseren, en zullen bezoekers het VEC zien als een inspirerende omgeving.

Made by Marco van Kampen & Michel Pouleijn